Rainbow Dinner

Købs- og leveringsbetingelser

Disse betingelser er gældende for handel med Rainbow Dinner (Rainbow Dinner ApS)

 1. Priser
  Alle priser er angivet i danske kroner, inklusive moms, alle danske afgifter mm. Priserne er kun gældende i Danmark.

  Bestiller du fra et andet EU-land, betales dansk moms og ingen told efter reglerne om varernes frie bevægelighed. Bestiller du fra et ikke EU-land, vil du ikke betale dansk moms, men varerne kan blive pålagt told og moms i dit hjemland.

 2. Tilmelding og betaling
  Tilmelding til Rainbow Dinner sker som billetbestilling via website, sociale medier eller andre medier, hvor Rainbow udbyder dine ydelser. Så længe betalingen ikke er gennemført er det muligt at ændre bestillingen.

  Eventuelle rabatter fratrækkes inden betaling, umiddelbart før betalingssiden.

  Når du har gennemført en betaling, fremsendes endelig bekræftelse på tilmeldingen til den e-mail du har oplyst til os.

  Der kan betales via kreditkort, MobilePay eller Paypal.

   

 3. Rabatter
  Rabatter afregnes i forhold til produktets normalpris, dvs. rabatter kan ikke kombineres med eventuelle prisnedslag og andre former for prisreduktioner i forbindelse med eksempelvis kampagner.
 4. Ydelsens beskaffenhed
  Rainbow Dinner forpligter sig til at levere en ruteplan, hvori det fremgår hvem din rejsemakker er, hvordan du får kontakt til vedkommende, hvilken ret I skal tilberede, hvor I skal befinde jer til aftenens tre retter (forret, hovedret og dessert) samt information vedrørende efterfest.

  Rainbow Dinner forpligter sig ikke til en bestemt beskaffenhed for efterfesten. Afhængig af, hvad der er muligt for os, også ift. det samlede antal deltagere til Rainbow Dinner, kan efterfesten være et eksklusivt event kun for deltagere til Rainbow Dinner – såvel som blot en anbefaling om at mødes et bestemt sted. Rainbow Dinner stiller ingen garanti adgang for alle til efterfesten og forpligter sig ikke nødvendigvis til at finansiere efterfesten (eller dele heraf) hverken helt eller delvist.

  Udgifter forbundet med tilvejebringelse af den ret, som du og din rejsemakker skal tilberede, drikkevarer i løbet af aftenen og til efterfesten samt udgifter forbundet med transport til, fra og imellem retterne, afholdes af deltagerne til Rainbow Dinner.

  Såfremt Rainbow Dinner tilbyder tilmelding til grupper med særlige behov eller karakter, som eksempelvis en gruppe for vegetarer, er det op til deltagerne i gruppen at overholde ånden og formålet med gruppens oprettelse. Rainbow Dinner kan således ikke stilles til ansvar for, at gruppens ånd og formål ikke overholdes af gruppens deltagere.

  Rainbow Dinner forbeholder sig retten til at foretage rimelige og for planlægningen nødvendige ændringer ifm. din tilmelding, såfremt det måtte være nødvendigt for at få logistikken bag arrangementet til at gå op. Ændringer i denne forbindelse, kan eksempelvis være at nedlægge en vegetargruppe og lægge dens tilmeldte deltagere sammen med andre grupper (hvor de øvrige deltagere ikke har forpligtet sig til et vegetarisk formål), hvis der er for få tilmeldinger til at logistikken går op. I sådanne tilfælde vil Rainbow Dinner kontakte dig hurtigst muligt med information om ændringen samt tilbud om at fortryde dit køb.

  Idet Rainbow Dinner arrangementer er afhængige af et bestemt antal deltagere, for at kunne gennemføres, kan det blive nødvendigt at meddele, at du er sat på en venteliste og at der dermed ingen garanti er for, at du kommer med til arrangementet. Dette vil ske efter først-til-mølle-princippet, hvorfor købstidspunktet for dit køb vil være afgørende. I sådanne tilfælde vil Rainbow Dinner kontakte dig hurtigst muligt med information herom samt tilbud om at fortryde dit køb.


  Afstandsgrænse som vært (gældende for København) | “45-minutters-reglen”

  For at sikre, at Rainbow Dinner kan fungere, er det nødvendigt at sikre, at afstanden mellem retterne ikke er for stor, hvorved aftenens deltagere ville tilbringe en betydelig del af tiden på transport i ex. offentlige transportmidler. Det er derfor ikke muligt at være vært for en ret til Rainbow Dinner, hvis transporttiden til værtslokationen overstiger 45 minutter til nærmeste S-togstation – målt fra Københavns Hovedbanegård med S-tog som transportmiddel. Rainbow Dinner forbeholder sig ret til at afvise værtskab eller ændre tilmelding fra vært til gæst for tilmeldte værter, vis værtslokation overskrider 45-minutters-reglen. 

 5. Ydelsens levering
  Ved tilmelding til Rainbow Dinner vil du, senest 48 timer før det pågældende arrangement, modtage en ruteplan på den e-mail du har oplyst til os. Ruteplanen, er den eneste faste leverance vi forpligter os til at levere ifm. et Rainbow Dinner arrangement. Ruteplanen indeholder alt, hvad du skal bruge for at gennemføre selve arrangementet – herunder information om rejsemakker, lokationer for retter samt information om eventuelt afterparty.

  Udover selve ruteplanen, bistår Rainbow Dinner med assistance i tilfælde af eksempelvis afbud fra din rejsemakker eller fra værter, som du ifølge ruteplanen skulle besøge. Dette sker ved kontakt til Rainbow Dinner eller ved at Rainbow Dinner kontakter dig – afhængig af hvilken part der først får kendskab til afbud.

  I tilfælde af afbud eller andre faktorer, der påvirker det i ruteplanen planlagte program, vil Rainbow Dinner forsøge at finde en løsning herfor. Det kan være i form af en erstatning for enten din rejsemakker eller for den vært, som måtte melde pludseligt afbud. Der er ingen garanti for, at Rainbow Dinner kan finde en erstatning, hvorfor du kan være nødsaget til at acceptere en rimelig nødløsning fra Rainbow Dinners side. Afhængig af uhensigtsmæssighedens karakter, kan dette eksempelvis være at gennemføre arrangementet uden rejsemakker eller økonomisk kompensation (hel eller delvis tilbagebetaling af din egen købssum) i tilfælde af, at en vært melder afbud. Der er også muligt, at vi tilbyder en rabat på mindst 50% til et senere Rainbow Dinner arrangement efter dit eget valg. Rainbow Dinner vil forestå en dialog herom med dig.

  I tilfælde af, at du selv melder afbud, gælder bestemmelserne om fortrydelsesret.

 6. Reklamationsret
  Idet ydelsen fra Rainbow Dinner er immateriel og forbruges i sin helhed på den dag, hvor det pågældende Rainbow Dinner arrangement afholdes, ydes som udgangspunkt ingen reklamations- eller ombytningsret.

  Dog gælder din reklamationsret i det tilfælde, at Rainbow Dinner ikke har overholdt sine forpligtelser – og derved ikke har leveret den forventede ydelse. Ydelsen til et Rainbow Dinner arrangement består af; bekræftelse for tilmelding, ruteplan for aftenen samt hjælp ifm. afbud eller tilsvarende faktorer, der påvirker det i ruteplanen planlagte program for arrangementet.

  Rainbow Dinner kan ikke stilles til ansvar for de retter der serveres (forret, hovedret og dessert) samt for indholdet heraf, da det er op til hvert enkelt rejsepar selv at bestemme, indkøbe til samt tilberede. Ligeledes kan Rainbow Dinner ikke stilles til ansvar for udgifter til eller uhensigtsmæssigheder forbundet med transporten til, fra og imellem de lokationer, hvor de enkelte retter serveres. Rainbow Dinner kan desuden ikke stilles til ansvar for efterfestens beskaffenhed. Efterfesten kan både være et eksklusivt event alene for deltagere til Rainbow Dinner – såvel som en anbefaling om et fælles mødested (se bestemmelsen om ydelsens beskaffenhed).

 7. Fortrydelsesret
  Du kan frit fortryde din tilmelding til Rainbow Dinner (og dermed dit køb) indtil tre uger (21 dage) før selve arrangementet. Rainbow Dinner arrangementer starter altid på en lørdag, hvorfor din fortrydelsesret altid udløber den tredjesidste lørdag inden selve arrangementet, kl. 18.00.

  Fortryder du din tilmelding efter fortrydelsesfristens udløb, bortfalder din fortrydelsesret og vi forbeholder os retten til ikke at refundere købssummen.

  Du kan også frit vælge, at få flyttet din tilmelding til et andet Rainbow Dinner arrangement – dog kun indtil fortrydelsesfristens udløb, som beskrevet herover.

  Fortrydelsesfristen skyldes, at fortrydelse senere end angivet herover kan få betydelige konsekvenser for hele Rainbow Dinner arrangementets afvikling, der er afhængig af at logistikken går op. Afbud betyder således, at Rainbow Dinner kun har begrænset tid til, at finde en erstatning (ny deltager) for afbuddet, hvilket også kan have økonomiske konsekvenser for os – ikke mindst, hvis arrangementet må aflyses som konsekvens af afbud.

  Foretages ændringer i arrangementets eller din tilmeldings karakter, på Rainbow Dinners foranledning, som overskrider fortrydelsesfristen, gælder din fulde fortrydelsesret. Du er således berettiget til at fortryde din tilmelding – og vi forpligter os til at refundere hele din købssum.

  Når du fortryder et køb, indenfor fortrydelsesrettens bestemmelser, refunderer vi købssummen jf. vores bestemmelser om refusion – medmindre du ønsker at flytte din tilmelding til et andet Rainbow Dinner  arrangement.

  Meddelelse om fortrydelse af købet bedes ske skriftligt til: info@rainbowdinner.dk.

 8. Refusioner
  Rainbow Dinner yder naturligvis refusion i forbindelse med godkendt reklamation eller ved brug af din fortrydelsesret. Ved refusion, overføres købssummen, til den konto, vi har registreret i forbindelse med købet. Tilbagebetaling sker hurtigst muligt og igangsættes senest indenfor 72 timer efter, at vi har godkendt din reklamation eller modtaget din meddelelse om fortrydelse af købet, indenfor fortrydelsesrettens bestemmelser.

  Købsbetingelser for webshoppen er til enhver tid underlagt de generelle forretningsbetingelser for Rainbow Dinner.

Disse betingelser hænger sammen med vores generelle forretningsbetingelser, om bl.a. rettigheder, ansvar, rettigheder, force majeure, varsling mv.

Rainbow Dinner ApS, København, 3. august 2022.

Dette website bruger cookies. Ved at bruge sitet, accepterer du vores brug af cookies.  Læs mere

da_DKDansk